Spanjehuizenmarkt
Spanjehuizenmarkt
Spanjehuizenmarkt
Spanjehuizenmarkt

De notaris in Spanje is hoofdzakelijk vertegenwoordiger van de Spaanse staat en ziet erop toe dat alle belastingen, die bij de overdracht van een huis in Spanje verschuldigd zijn, daadwerkelijk betaald worden.

Maar daarbij heeft de notaris in Spanje ook de taak de afspraken tussen de verschillende partijen vast te leggen in de notariële akte. Daarbij heeft de Spaanse notaris een rechercheplicht. Dit houdt in dat hij maximaal vier dagen voor ondertekening van het eigendomsbewijs bij het register een beschrijving van het onroerend goed moet opvragen. Daarmee moet gecontroleerd worden wie de juridische eigenaar is en of er nog schulden op het land rusten. Deze informatie moet hij vervolgens in de akte opnemen. Met een clausule in de eigendomsakte kan de notaris in Spanje echter onder deze plicht uitkomen. Toch is het van groot belang dat u van deze zaken op de hoogte bent. Zorg daarom dat u dit door uw eigen juridisch adviseur laat uitzoeken.

Gestor in Spanje
Een gestor is zeer gebruikelijk in Spanje en neemt u veel werk uit handen. Zo draagt een gestor zorg voor o.a. het benodigde papierwerk, het regelen van betalingen van de koopsom, belastingen en notariskosten, juiste en volledige registratie van u en uw huis in Spanje en kan hij zorgen dat op tijd de nodige verzekeringen zijn afgesloten. Ook na de aankoop van uw huis in Spanje kan de gestor u van dienst blijven door er bijvoorbeeld tijdens uw afwezigheid op toe te zien dat belastingen en lopende rekeningen betaald worden.

Wat is de reden dat een advocaat niet nodig is bij de aankoop?
Dezelfde reden als dat men in Nederland geen advocaat nodig heeft als men een woning aanschaft. Als men een serieuze makelaardij is, dan gaat men geen klanten aanraden om een advocaat te nemen omdat men zelf incapabel is om een overdracht op een correcte manier te regelen. Wij hebben zelf een eigen gestor op kantoor die de hele dag niks anders doet dan papierwerk nakijken, belastingen betalingen, kadaster wijzigen, water, elektra etc. Ten tijden van de reservering is reeds een actueel uittreksel van het eigendomsregister aangevraagd waarop de woning schuldenvrij was en toebehoorde aan de verkoper. Bij de overdracht zal er wederom een nieuw uittreksel aangevraagd en toegevoegd worden aan de akte om er zeker van te zijn dat het ook op die manier overgedragen wordt. Daarnaast zullen certificaten van het kadaster en de vereniging van eigenaren worden toegevoegd die hetzelfde verklaren.

Hoe zit het met de 3% van de verkoopprijs i.v.m. het niet resident zijn van de verkoper?
Zolang wij geen certificaat van de verkoper ontvangen dat hij fiscaal resident is in Spanje, zal 3% van de verkoopprijs worden ingehouden en deze zal onze gestor dan storten op rekening van de Spaanse belastingdienst. Zolang wij dit certificaat niet hebben, gaan wij er van uit dat de 3% zal worden ingehouden. In principe maakt dit voor koper niet uit, aangezien men hetzelfde totaalbedrag betaald, dit is enkel nadelig voor de verkoper.

Overzicht aanbod