Spanjehuizenmarkt
Spanjehuizenmarkt
Spanjehuizenmarkt
Spanjehuizenmarkt

De notaris in Spanje is hoofdzakelijk vertegenwoordiger van de Spaanse staat en ziet erop toe dat alle belastingen, die bij de overdracht van een huis in Spanje verschuldigd zijn, daadwerkelijk betaald worden.

Maar daarbij heeft de notaris in Spanje ook de taak de afspraken tussen de verschillende partijen vast te leggen in de notariële akte. Daarbij heeft de Spaanse notaris een rechercheplicht. Dit houdt in dat hij maximaal vier dagen voor ondertekening van het eigendomsbewijs bij het register een beschrijving van het onroerend goed moet opvragen. Daarmee moet gecontroleerd worden wie de juridische eigenaar is en of er nog schulden op het land rusten. Deze informatie moet hij vervolgens in de akte opnemen. Met een clausule in de eigendomsakte kan de notaris in Spanje echter onder deze plicht uitkomen. Toch is het van groot belang dat u van deze zaken op de hoogte bent. Zorg daarom dat u dit door uw eigen juridisch adviseur laat uitzoeken.

Gestor in Spanje
Een gestor is zeer gebruikelijk in Spanje en neemt u veel werk uit handen. Zo draagt een gestor zorg voor o.a. het benodigde papierwerk, het regelen van betalingen van de koopsom, belastingen en notariskosten, juiste en volledige registratie van u en uw huis in Spanje en kan hij zorgen dat op tijd de nodige verzekeringen zijn afgesloten. Ook na de aankoop van uw huis in Spanje kan de gestor u van dienst blijven door er bijvoorbeeld tijdens uw afwezigheid op toe te zien dat belastingen en lopende rekeningen betaald worden.

Overzicht aanbod